Õppetöö

Koolil on kindlad traditsioonilised sündmused, mis vaadatakse üle õppenõukogus ning kuna  koolis puudub huvijuht, siis määratakse iga sündmuse eest vastutaja eraldi. Kultuurisündmuste arutelust võtavad osa ka rahvamaja juhataja ning ringijuhid.

 

I POOLAASTA  

 

aeg

sisu

vastustaja

 

SEPTEMBER

 

N 1.09

Tarkusepäeva aktus k 10.00

Klassijuhataja tund k 10.45

Kohvilaud vanematele ja õpilastele

K.Soosalu

 

K 14.09

 

R 16.09

Üleeuroopalise spordinädala raames

Riistvõimlemine Tallina Ülikoolis, Narva mnt 25

I-II kl kell 9.00-10.30 ja III –VI kl kell 10.30-12.00

Spordipäev koos lastevanematega. Kergejõustikukomplekti esitlus.

Kell 18.00-19.00, kooli õuel

P.Plakk, Kärt, Kersti, Kristiina

 

 

P.Plakk

K 14.09

Liiklustund: Liiklemine linnaliikluses

Klassijuhatajad

K 21.09

Lastevanemate koosolek, kell 18.00

·         2015-2016 õa rahulolu uuringu tulemustest

·         Koolivormist, õpilaspiletist, koolibussist

·         Parim infoallikas on laps

·         Maja juurdeehitusest

·         Õppetöö korraldusest

·         Hoolekogu tööst 2016-2017 õa

K.Soosalu

R 30.09

Valla V-VI klasside orienteerumispäev Kaberneemes
Kell 10.00

P.Plakk

R 30.09

EELKOOL. Meeled ja sügisene loodus

 

K.Reisenbuk

 

OKTOOBER

 

K 5.10

Õpetajatepäev. V-VI klass annab 3 ainetundi.

Õpetajate rühmatöö „Neeme Kool 120“

Klassijuhatajad

K 5.10

Vallavalitsuse vastuvõtt haridustöötajatele

Kontsert, „Melanhoolsed meestelaulud“, Aruküla rahvamajas

Vallavalitsus

R 7.10

Toitlustamise kontroll

Veterinaariaamet

K.Soosalu

R 14.10

Kohtumine lauamängude loojaga Tarmo Tuul

K 10.00-10.45 raamatukogus

Neeme Rahvamaja

R 14.10

Harjumaa koolide 4. klasside kirjanduspäev Jüri koolis

Hanna-Marii

K.Reisenbuk

N 20.10

Kohtumine Tagasi Kooli inimestega

K 14.00-15.00

K.Soosalu

R 21.10

EELKOOL Helkur – minu sõber

Kooli sünnipäev

K.Reisenbuk

R 21.10

Kooli sünnipäev k 9.30 saalis

III klassi esitlus kooli ajaloost

Maja juurdeehituse tutvustamine

Rühmatöö „Minu unistuste mänguväljak“

K.Soosalu

K.Reisenbuk

N 27.10

Valla hariduse arengukava fookusgrupi koosolek, k 12.30-14.30, vallamajas

K.Soosalu

E 31.10

V-VI klass õppekäik Jägala jõe äärde.

Liiklustund: Rattaga maanteel!

K.Kivi

 

NOVEMBER

 

T 1.11

III-VI klass hingedepäeva teemaline klassiöö

klassijuhatajad

N 3.11

Seminaripäev vallamajas

¤ Probleemilahenduse võimalused töös inimestega’’. Tiina Naarits-Linn, MTÜ Mahena, kriisinõustaja, psühholoogialektor.

¤ Murebaromeetri tutvustus’’ Brit Tammiste, Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika osakond

¤ MTÜ RuaCrew tugiteenuste tutvustus’’ Annegrete Johanson, MTÜ RuaCrew. 

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Laura Kane

 

Karin Soosalu

T 8.11

Võistumarditamine. Tutvume mardipäeva kommete ja tavadega, õpime salme, laule, mänge ja mõistatusi. Kogutud teadmistest koostavad meeskonnad eeskujuliku ja lõbusa mardilaupäeva eeskava.

Kavade esitamine I klassile ja õpetajatele k 12.20 saalis

Klassijuhatajad

K 9.11

V-VI klass õppekäik Jägala jõe äärde.

 

K.Kivi

E 14.11

Hoolekogu k 16.30

PÄEVAKORD:

1.      Hoolekogu protokollija valimine

2.      2017. aasta eelarve projekti arutelu

3.      Jooksvad küsimused

4.      Hoolekogu tööplaani kinnitamine

M.Virvehoolekogu esimees

K.Soosalu

T 15.12

Projekti Teeme+ projektikoosolek, Loo koolis k 16.00

Meie kooli esindavad Ulla Moks ja Kersti Kivi

K.Soosalu

T 22.12

Valla hariduse arengukava fookusgrupi koosolek Loo koolis k 14.00-17.00

K.Soosalu

T 24.11

Kadripäeva klassiöö II klassiga

II klassi lapsed lähevad kodudesse katrijooksma

K.Reisenbuk

R 25.11

EELKOOL Liiklus, helkur

K.Reisenbuk

K 30.11

Õpetajate koostöö koosolek , k 8.00-10.00

II pa ainekavade lõiming

II pa õppekava toetavad tegevused

K.Soosalu

 

DETSEMBER

 

R 2.12

Valla noorsootöö arengukava koosolek, Loo Noortekeskuses

K.Soosalu

M.Virve hoolekogu esimees

E 5.12

Lasteaia lastevanemate koosolekul vestlemine teemal „Mida ootab Neeme Kool I klassi tulevalt lapselt“

K.Reisenbuk

K.Soosalu 

T 6.12

Õpilaste hammaste kontrollimine, Pirita Hambaravi

K 9.15 saalis

K.Soosalu

K 7.12

Rajaleidja II tasandi teenus

Individuaalse uuring ja  vaatlus klassi tingimustes eripedagoogid Marlen Utsar, Maria Kuuseoja

HEV-koordinaator Kärt Reisenbuk

R 9.12

Valla arengukava fookusgrupi koosolek Kostivere koolis, k 14.00-16.00

K.Soosalu

T 13.12

Liiklustund: liiklemine linnaliikluses

Klassijuhatajad

T 13.12

Väljasõit Noorsoo- ja nukuteatrisse

„Mustkunstniku elevant“, buss Neemest k 12.30, Tallinnast k 15.30

Klassijuhatajad

N 15.12

Kompententsi konverents 2017, Tee maailma parimaks haridusjuhiks, Rakveres

K.Soosalu

R 15.12

Jõulumaa Jõelähtme rahvamajas – I ja II klass

K.Reisenbuk

R 16.12

Vallavalitsuse pidulik jõululõuna allasutuste juhtidele, Katharina aurikul

vallavanem

E 19.12

Neeme koolilapsed esitavad lasteaia lastele jõulunäidendi "Hiirejaht". Lapsed kogunevad lasteaias kell 9.00, etendus algab kell 10.00

K.Reisenbuk, K.Rebane

K.Kivi

K 21.12

k 9.15-14.00 toimuvad tunnid tunniplaani järgi
k 14.00 -15.00 - jalutuskäik metsa koos Semmen-Sassi isaga. Kaunistame metsloomadele jõulupuu.
k 15.00-16.00 - jõululoosi ja tunnistuste jagamine
k 16.00-16.30 - riietumine õhtuseks jõulupeoks
k 16.30-17.30 - jõulupeo peaproov
k 18.00 - 19.00 Jõulupidu

K.Soosalu

klassijuhatajad

 

 

II POOLAASTA  

kuupäev

tegevus

vastutaja

 

JAANUAR

 

K

UJUMINE II klass

jaan – 18,25; veebr – 1,8; märts – 29; apr – 5,12,19,26; mai – 3

buss 12.20 Neemest, Loolt k 13.45

 

P.Plakk

K

11.01

Vabariigi sünnipäeva tähistamise töökoosolek 10.00-10.45

 

K.Soosalu

K

18.01

Maakondlik joonistuspäev 2.-4. klasside poistele teemal "Bussid vanasti, nüüd ja tulevikus" kell 12.00 Loksa gümnaasiumis. 

Armin märgiti ära, käis vanematega

L. Tops

R-L

27.-28.01

Väljasõit personaliga Rõugesse

K. Soosalu

R

20.01

EELKOOL

K. Reisenbuk

 

KOOLITUS

4.01 – Tugiisiku roll lasteaia ja koolis, Pille Plakk

10.01 – Muutuste ja muudatuste juhtimine, 1. moodul - Karin

 

 

 

VEEBRUAR

 

N

2.02

Väljasõit Tallinnasse, Neemest k 9.00. 38 last + 7 õpetjat

k 9.45-10.30 – Lilyani tund

k 10.30-12.30 – Nuku- ja Noorsooteatri etendus „Väike prints“

k 13.30-14.00

1 klass – Muusikamuuseum  - Kristiina, Ulla

2 klass – Loodusloo- või Tervisemuuseum – Kersti

3-4 klass – Rahvusraamatukogu – Kärt

5-6 klass – Nevski Katedraal, Lossi plats 10 – Alina, Inga

 

K.Kivi

E

13.02

Kersti praktika. Ülikoolist vaatleja Merilin Aruvee.  Kirjandus ja eesti keel 5.-6. klassis. 2. ja 3. tund.

K.Kivi

N

16.03

Koolimaja vaatlus EAS-komisjoni poolt seoses maja juurdeehitusega.

Priit Põldmaa, Karin Soosalu

R 17.02

EELKOOL

Muusikakooli lapsed teevad eelkooli lastele pille tutvustava kontserdi.

K.Reisenbuk

S.Vaagen

R 17.02

Terviseameti kontroll

K.Soosalu

K

22.02

  • Töötuba õpetajatele – avastusraja keskkonna tutvustus ja kasutamine õppetöös k 10.00-11.30
  • Kooli digiplaani koostamise koosolek k 12.00- 15.00
  • Lastel kodusõppepäev

U.Moks

 

K.Soosalu

N

23.02

Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva tähistamine

  • K 10.00 Koolikontsert “Vask jääb” Ansambel Brassers
  • K 11.00 Telesaade Vabariigi kodanikud. Külas abivallavanem Carmen Viherpuu, noorsoospetsialist Liisi Vesselov ja lapsevanem Andri Püvi.

Koolipäev lõpeb k 12.20

K.Kivi

K.Soosalu

 

T

28.02

Vastlapäeva sõudmine LAPSEVANEM vs ÕPILANE vs ÕPETAJA

Lapsed lähevad 1. märtsil Kostivere kooli sõudespinningu võistlustele. Aitame neil saavutada tippvormi! Kogunemine algab kell 17.30, võistlus k 18.00. Moodustage 6-liikmelised võistkonnad ja registreerige. Mida täpselt teeme? Teatesõudmine 6 x200 m. Tabloole pannakse 1200 m, iga võistkonnaliige tõmbab ca 200 m. Sõudma minnes kinnitab sõudja ise oma jalad, valib raskusastme. Olles lõpetanud sõudmise, võtab ise jalad lahti ja vabastab sõudepingi järgmisele vahetusele. Kui võistkondi on rohkem kui kolm (õpetajad, õpilased, lapsevanemad), otsustatakse finaalsõitu pääsejad eelsõitudega. Finaalsõidus osalevad kolm võistkonda. Õpetajate võistkond pääseb otse finaali. Tublidele autasuks kukkel, soe tee ja pikad linad.

P. Plakk

 

KOOLITUS

2.-3.02 –Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus – Karin

14.02 – Muutuste ja muudatuste juhtimine, 2.moodul – Karin

27.02 – Sisekoolitus: Äkkrünnak ja tegutsemine äkkrünnaku ajal. Loeng õpetajatele.Politsei ja piirivalveameti poolt.  Kell 11.25-12.30 klassis nr 1. Õpilased vaatavad õppevideod raamatu illustreerimisest – Lilyan.

20.02 – Saksa keele lõpueksami seminar - Inga

 

 

MÄRTS

 

K

1.03

Valla koolide sõudespinningu võistlus Kostivere koolis k 10.00-13.00

Osalevad kõik lapsed. Tulemus: Erik Kristjan I, Kristelle I, Emily I, Minna II, Robin III, Sass III, Hanna III, Leksi III, Reno III. Segameeskonna võstlusel I koht (meie koolist Mark, Kennert, Hanna).Õpetajate võistlus Pille II, Kristiina III.

Kostivere kool

Pille Plakk

E

6.03

Keskusest RuaGrew lektor. Loeng 5.-6. klassile teemal puberteet.

2.-3. tund klass nr 1.

K.Kivi

T

7.03

Väikeste kirjanike õhtu kell 18.00-20.00. Lapsed kirjutavad koolis oma raamatut. Lapsevanemad hoolitsevad kehakinnituse eest.

K.Reisenbuk

N

9.03

2.-5. klass Tähelepanu, start!

24 liikmeline võistkond, igast klassist 2 poissi ja 2 tüdrukut (saab noorematega asendada)

Harjumaa eelvoor Peetri Koolis. Kell 11.00 kohal Buss k 10.00 Neemest, Peetrilt k 14.30.

 

Pille Plakk

Ulla Moks

R

10.03

6. klassi matemaatika olümpiaadi maakonnavoor.

Mark, Emili, Hanna Marii on Ullaga matemaatika olümpiaadil Saku koolis. Algus k 13.00. Stardivad Neemest k 11.30 peale lõunasööki.

U.Moks

T-R

14-17.03

Emakeelenädal. Isetehtud raamatute näituse avamine

Tagasiside ja tort reedel 1. tund

K.Reisenbuk

T

15.03

Valla koolide Emakeelepäev Neeme  koolis IV klassid

Kohtumine kirjanik Ilmar Tomuskiga. Kostiverest 13, Loolt 26, Neemest 7 õpilast. Saalis korraga 46 last + 6 õpetajat.

k 10.00 - 10.15 - päeva avamine
k 10.15-12.00 - võistkondadesse jagamine, Kuldvillak, kringli ja morsi söömine
k 12.00-13.00 - kohtumine Ilmar Tomuskiga
k 13.15 väljuvad bussid külalistele
I, II, V, VI klass lähevad majast välja. Buss Neemest k 9.00. Koos Kristiina ja Lilyaniga lähevad tunde tegema Ajaveskisse
Tagasi tulevad kella 11.30ks.

Eesti keele õpetajad

N

16.03

Tartu Ülikooli Teaduskool, Känguru võistlusmäng Neeme koolis

Ülesandeid lahendatakse 1 tund ja 15 min

Ekolier (3.-4. kl) – Marta, Armin, Karl, Sadu, Robin (II); Hanna (IV)

Benjamin (5.-6. kl) – Mari, Emili, Sireli, Leksi, Josua (V); Mark (VI).

 2. ja 3. tund klassis nr 1.

Ulla Moks

R

17.03

EELKOOL

Emakeel-kõige ilusam keel

K.Reisenbuk

R

31.03

Harjumaa 1.-3. klasside etluskonkurss Saku koolis kell 13.00. Lähevad Inge, Meribel V.

Inge sai diplomi särava esituse eest.

Maria Marika Kurvet

R

31.03

kell 12.00 tulevad Neeme kooliga tutvuma grupp sakslasi, kes on külas Loo koolil. Saksakeelne tutvustus meie koolist, külast - saksa keele lapsed ja Inga (Sass, Mari, Kaarel)

K.Soosalu

K.Soosalu

Inga Korts Laur

 

KOOLITUS

20.03 – Muutuste ja muudatuste juhtimine 3. moodul-Karin

21.03 - Muutuste ja muudatuste juhtimine4. moodul – Karin

23.03 – Matemaatika õpitulemused II kooliastmes - Ulla

 

 

APRILL

 

N

6.04

Koduloo laste väljasõit. Jõelähtme valla vaatamisväärsused. Algus k 12.15, oleme tagasi ooteks

K.Reisenbuk

P

9.04

Jõelähtme laululaps 2017. Inge, Sass, Ken , Inge

Sass sai eripreemia isikupärase esituse eest

K.Rebane

K

12.04

I klassi teatrikülastus "Krõll" ja loomaaia külastamine.

 Start Neemest 9.40, tagasi Neemes u 16.30.

K. Reisenbuk

K

19.04

Lastevanemate koosolek kell 18.00

Hirmud kooli ees – loeng vestlusring. Rajaleidja spetsialistid Marina Kuuseoja.

K.Soosalu

N

27.04

II klassi klassiõhtu ja -öö algusega kell 19.00

K.Reisenbuk

R

28.04

EELKOOL

Võõrkeeled on tähtsad

K.Reisenbuk

A.Sova

R

28.04

Projekti „Mobiilne töötuba puidu- ja metallitööstuse sektori tutvustamiseks noortele" tutvustamine k 12.00-15.00

Osalevad 4.-6. klass

Lapsevanemad Liis Proos ja Lauri Soosaar

 

KOOLITUS

5.03- Eesti kooljuhtide ühenduse üldkogu – Karin

11.04 -Muutuste ja muudatuste juhtimine 5. moodul – Karin

12.04 – Koolijuhtide infopäev Lool - Karin

6.-7.04-Motiveeritud ja teadlik õpetaja – Inga

 

 

MAI

 

 

PILDISTAMINE.

 

K 3.05

VI klass riiklik tasemetöö EESTI KEEL

K.Kivi

N 4.05

 5. klassi väljasõit Viru rappa. K 12.30, sõidame 2 autoga.

K.Kivi U.Moks

E

8.05

Lastevanemate koosolek k 18.00

Teemad:

  • Laste turvalisus koolis
  • Hindamine käsitöö, muusika, kehalise, informaatika ja koduloo tundides.
  • Uue õppeaasta robootika, programmeerimis- ja  teadusringide  tutvustamine (XTeadus MTÜ)

K.Soosalu

T 9.05

VI klass riiklik tasemetöö MATEMAATIKA

U.Moks

K

17.05

4.-6. klassi Pärnu veekeskuse ja Mini Zoo külastus

K.Kivi, P.Plakk

K 10.05

III klass riiklik tasemetöö EESTI KEEL

K.Reisenbuk

T 16.05

III klass riiklik tasemetöö MATEMAATIKA

U.Moks

N 18.05

VI klass riiklik tasemetöö VALIK

?

R

19.05

EELKOOL

 

K.Reisenbuk

N

25.05

Nipitiri teater, „Sinisaba seiklused“ kell 11.00, pilet 2,20

rahvamaja

E,T,K

29.-31.05

Lõpuekskursioon Saaremaale Neeme läheb Neemele külla

 

Lilyan Tops, Kristiina Rebane

 

JUUNI

 

K

1.06

Valla koolide spordipäev , Loo staadionil

Loo kool

E

5.06

Lõpuaktus kell 17.00

 

K.Soosalu

K-N

14-15.06

Õpetajatega õppeaasta lõpetamine ja Neeme Kool 120 mõttetalgud.

K.Soosalu


 


 

 

 


 


 

  

  

  

 


 Sündmuste plaan