Õppetöö

Võõrkeeled

Inglise keel 4-6 klass (Inga Korts-Laur) 2016-2017 (tublimatele)

Inglise keel 1. klassile 2016-17

Inglise keel 2. klassile 2016-17

Inglise keel 3. klassile 2016-17

Inglise keel 4.-6 klassile 2016-17

 

I klass

Loodusõpetus 1. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 1. klassile 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 1. klassile 2016-17

Eesti keel 1. klassile 2016-17 I poolaasta

Eesti keel 1. klassile 2016-17 II poolaasta

Kunsti- ja tööõpetus 1. klassile 2016-17 I poolaasta

Kunsti- ja tööõpetus 1. klassile 2016-17 II poolaasta

Kehaline kasvatus 1. klassile 2016-17

Muusika 1. klassile 2016-17

 

 

II klass

Loodusõpetus 2. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 2. klassile 2016-17 II poolaasta

Inimeseõpetus 2. klassile 2016-17 I poolaasta

Inimeseõpetus 2. klassile 2016-17 II poolaasta

Eesti keele 2. klassile 2016-17 I poolaasta

Eesti keel 2. klassile 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 2. klassile 2016-17

Kunsti- ja tööõpetus 2. klassile 2016-17 I poolaasta

Kunsti- ja tööõpetus 2. klassile 2016-17 II poolaasta

Kehaline kasvatus 2. klassile 2016-17

Muusika 2. klassile 2016-17

 

 

III klass

Loodusõpetus 3. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 3. klassile 2016-17 II poolaasta

Inimeseõpetus 3. klassile 2016-17 I poolaasta

Inimeseõpetus 3. klassile 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 3. klassile 2016-17

Eesti keel 3. klassile 2016-17 I poolaasta

Eesti keel 3. klassile 2016-17 II poolaasta

Kunsti- ja tööõpetus 3. klassile 2016-17 I poolaasta

Kunsti- ja tööõpetus 3. klassile 2016-17 II poolaasta

Kehaline kasvatus 3. klassile 2016-17

Muusika 3. klassile 2016-17

 

IV klass

Loodusõpetus 4. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 4. klassile 2016-17 II poolaasta

Ühiskonnaõpetus 4. klassile 2016-17 I poolaasta

Ühiskonnaõpetus 4. klass 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 4. klassile 2016-17

Kodulugu 4. klassile 2016-17

Eesti keel 4. klassile 2016-17 I poolaasta

Eesti keel 4. klassile 2016-17 II poolaasta

Kunstiõpetus 4. klassile 2016-17

Kodundus ja käsitöö 4. klassile 2016-17

Kehaline kasvatus 4. klassile 2016-17

Muusika 4. klassile 2016-17

 

V klass

Loodusõpetus 5. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 5. klassile 2016-17 II poolaasta

Ajalugu 5. klassile 2016-17 I poolaasta

Ajalugu 5. klassile 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 5. klass 2016-17

Informaatika 5. klassile 2016-17 I poolaasta

Informaatika 5. klassile 2016-17 II poolaasta

Kunstiõpetus 5. klassile 2016-17

Eesti keel 5. klassile 2016-17 I poolaasta

Kirjandus 5. klass 2016-17 I poolaasta

Kirjandus 5. klassile 2016-17 II poolaasta

Kodundus ja käsitöö 5. klassile 2016-17

Inimeseõpetus 5. klassile 2016-17 II poolaasta

Muusika 5. klassile 2016-17

Kehaline kasvatus 5. klassile 2016-17 

 

 

VI klass

Loodusõpetus 6. klassile 2016-17 I poolaasta

Loodusõpetus 6. klassile 2016-17 II poolaasta

Ajalugu 6. klassile 2016-17 I poolaasta

Ajalugu 6. klassile 2016-17 II poolaasta

Matemaatika 6. klassile 2016-17

Eesti keel 6. klassile 2016-17 I poolaasta

Muusika 6. klassile 2016-17

Kirjandus 6. klassile 2016-17 I poolaasta

Kirjandus 6. klassile 2016-17 II poolaasta

Inimeseõpetus 6. klassile 2016-17 I poolaasta

Inimeseõpetus 6. klasiile 2016-17 II poolaasta

Kehaline kasvatus 6. klassile 2016-17

Kunstiõpetus 6. klassile 2016-17