Uudised

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil
13.03.2020

Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil", kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24  alusel, seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega

  1. Peatada alates 16.03.2020 Loo Keskkoolis, Neeme Koolis, Kostivere Koolis ja Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis tavapärane õppetöö, õppeasutused sulgeda ning viia õppetöö üle kaug- ja koduõppevormile. Keelatud on huvialaringide ja treeningute läbiviimine.
  2. Sulgeda alates 14.03.2020 Loo Spordikeskus, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus ja Jõelähtme Valla Päevakeskus.
  3. Koolieelsed lasteasutused jätkavad tööd, kuid lapsevanematel võimaluse korral lapsi lasteaeda mitte tuua.
  4. Jõelähtme Valla Keskraamatukogus ja struktuuriüksustes toimub vaid raamatute ja ajakirjade laenutamine.
  5. Jõelähtme Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. Sünni registreerimiseks jms hädavajaliku toimingu korral leppida kokku kantseleiga telefonil 605 4887, e-post kantselei@joelahtme.ee või võtta ühendust vastava ametnikuga (kontaktid leitavad valla kodulehelt https://joelahtme.kovtp.ee/).
  6. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.
  7. Käskkiri kehtib 30. aprillini 2020.

Tagasi uudiste lehele