Uudised

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu
07.03.2021

 

Väikest Neeme Kooli on märgatud ettevõtete ja koolide koostöö vallas.

Palju õnne õpetaja Laurile, MTÜ Merkuurile ja Neeme Koolile!

 

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu on aastatel 2016–2020 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning alates 2021. aastast Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet ning ettevõtlikku hoiakut kõigil haridustasemetel.

 

 

Neeme Kooli koostöönäide valiti Ettevõtete ja koolide heade praktikate kogumikku. Poolteist aastat tagasi alustati üle-eestilist kogumist ettevõtete ja koolide koostöö headest praktikatest. Kooli hoolekogu esitas konkursile koostöö MTÜ Merkuuriga.

Vaata lähemalt: https://ettevotlusope.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/Ettevotete-koolide_praktikate_kogumik_II_2020.pdf

 

 

Neeme Kooli õpilased õpivad tehnoloogiaõpetust iseehitatud mobiilses tehnoloogiaõppeklassis, mille on välja arendanud ja ehitanud Jõelähtme valla kohalik ettevõte Merkuur. Moodsa tehnika ja tarvilike tööriistadega varustatud mobiilses õppeklassis saab iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem panna proovile oma insenerioskused, katsetada erinevaid töövõtteid ja -vahendeid ning valmistada põnevaid tooteid.

 

                       

 


Tagasi uudiste lehele