Uudised

Jõelähtme vallas saavad koolitoetust kõik koolilapsed
27.08.2018

Koolitoetust makstakse kõigile üldhariduskoolide II-XII klassi õpilaste vanematele (I klassi vanem saab taotleda ranitsatoetust) üks kord igal õppeaastal tingimusel, et:

1. vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
2. laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga;
3. taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees.
Koolitoetuse saamise puhul on oluliseks kriteeriumiks rahvastikuregistri järgne elukoht Jõelähtme vallas. Koolitoetust on õigus saada olenemata valitud üldhariduskoolist. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem esmakordsel taotlemisel avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast õppeaasta algust, järgnevatel õppeaastatel makstakse toetus välja avaldust esitamata eeldusel, et andmed on jäänud samaks.
Koolitoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas. Koolitoetus makstakse välja alates 15. septembrist 30 kalendripäeva jooksul.

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Avaldus ranitsatoetuse / koolitoetuse taotlemiseks

Avaldus saata e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee või täidetud avaldus viia vallamaja kantseleisse.


Tagasi uudiste lehele