Uudised

Lastevanemate koosolek.
19.09.2012

Päevakord:
1. Kokkuvõte rahulolu-uuringust lapsevanematele õppeaastal 2011/12.
2. Kokkuvõte õppe – ja kasvatusprotsessist ja õpilastega seotud tulemustest õppeaastal 2011/12.
3. Õppetöökorraldus õppeaastal 2012/13.
4. Neeme Kool täna ja Neeme Kool 5 aasta pärast. 
5. Jooksvad küsimused.


Tagasi uudiste lehele