Uudised

Novembrist alustab Neeme Koolis tööd eripedagoog.
31.10.2017

16. november

 

07. detsember

14. detsember

 


Koolis töötava eripedagoogi töö eesmärk on toetada õpilaste kognitiivseid funktsioone ja spetsiifilisi oskusi. Tulenevalt õpilaste vajadusest tegeleb eripedagoog taju-, tähelepanu-, mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsesside toetamise ja korrigeerimisega ning ka lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse arendamisega.

Viimati mainitud oskuste arendamisega tegeleb eripedagoog siis, kui tavalisest tunniõpetusest ei piisa.

 

Eripedagoogiline lähenemine on suunatud õpilastele õppeprotsessist edukogemuse pakkumisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.

 

Vajadusel koostab eripedagoog koostöös õpetaja, lapsevanema ja teiste spetsialistidega õpilasele individuaalse õppe- ja/või ainekava.

 

Eripedagoogiga teevad koolis koostööd õpetajad, kuid eripedagoogi poole võib oma mure, tähelepanekute ja küsimustega pöörduda ka LAPSEVANEM.

 

Vajadusel kaasab eripedagoog oma töösse nii pere kui ka õpetajad, kooli juhtkonna ning vajadusel, teisi väljaspoolt kooli töötavaid spetsialiste.

 

Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse  (www.perenou.ee) meeskonda kuuluv  eripedagoog Silvia Laas.

 

Tema kontaktid: telefon: 5124458;

e- post: laassilvia@hotmail.com

 

NB! Lapsevanemal on vajalik eelneb telefoni või e- kirja teel kokkusaamise aja kooskõlastamine.


Tagasi uudiste lehele