Uudised

RANITSATOETUS
16.08.2016

§ 4.Ranitsatoetus

(1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) lapse esmakordselt I klassi õppima asumisel tingimusel, et:
 1) vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algust või
 2) laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

 (2) Ranitsatoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast lapse esmakordset kooli minekut.

 

Avalduse vorm.


Tagasi uudiste lehele